Privacyverklaring

Privacyverklaring

Om mijn websitebezoekers duidelijk te maken hoe ik met hun gegevens omga, plaats ik hier mijn afspraken hierover in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Lingua Iusta Translations kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lingua Iusta Translations, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lingua Iusta Translations verstrekt. Lingua Iusta Translations kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres

Waarom Lingua Iusta Translations gegevens nodig heeft

Lingua Iusta Translations verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Lingua Iusta Translations uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Lingua Iusta Translations gegevens bewaart

Lingua Iusta Translations bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Lingua Iusta Translations verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lingua-iusta.nl. Lingua Iusta Translations zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Lingua Iusta Translations neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lingua Iusta Translations maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lingua Iusta Translations verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Lingua Iusta Translations op via info@lingua-iusta.nl.
Lingua-iusta.nl is een website van Lingua Iusta Translations.

Lingua Iusta Translations is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Piersonstraat 65, 6511 GK Nijmegen, Nederland
Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel: 09145725
Telefoon: +31 24 323 52 76
E-mailadres: info@lingua-iusta.nl