Beëdigd vertalen

Wat is een beëdigde vertaling precies?

Een beëdigde vertaling is een vertaling gemaakt door een beëdigd vertaler. Een vertaling van zijn hand is rechtsgeldig, want hij staat ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers én is beëdigd door een rechtbank. Een beëdigd vertaler staat bij minimaal één rechtbank geregistreerd. Een vertaling van een beëdigd vertaler is pas écht een beëdigde vertaling als ze is voorzien van een slotformule van de vertaler, vergezeld van zijn handtekening en ambtsstempel.

Een beëdigd vertaler heeft een diploma van een erkende vertaalopleiding op minimaal hbo-niveau, heeft een verklaring van goed gedrag, en legt een professionele eed af voor een rechtbank.

Wanneer heb je een beëdigde vertaling nodig?

Een juridisch document hoeft niet per definitie beëdigd te worden vertaald. U kunt hier het best pas om vragen als u een rechtsgeldig en officieel document nodig hebt voor een officiële instantie.

Voorbeelden van beëdigde vertalingen:

  • geboorteakten
  • rijbewijzen
  • juridische documenten voor rechtszaken
  • diploma’s
  • emigratiedocumenten
  • testamenten
  • trouwakten

Tip: twijfelt u, vraag dan voor de zekerheid bij de instantie die om het document vraagt na of een beëdigde vertaling echt nodig is. U betaalt hier namelijk extra voor en dat is zonde als het niet nodig is.

De juiste taal, het juiste land 

Beëdigde vertalingen moeten worden gemaakt door een vertaler die in het land van gebruik van het document bevoegd is. Let dus niet alleen op de juiste talen voor het vertalen van uw officiële documenten. Als u een Engelse beëdigde vertaling nodig hebt voor gebruik in Engeland, dan kan het document niet zomaar worden vertaald door een beëdigd vertaler uit Amerika.

Legalisatie

Vaak moet een beëdigde vertaling worden gelegaliseerd; dit houdt in dat een rechtbank de geldigheid bevestigt. Is het land waar u de vertaling nodig hebt aangesloten bij het Apostilleverdrag (een legalisatieverdrag), dan voldoet een stempel van de rechtbank. Doordat beëdigd vertalers in het landelijke register staan, kan elke rechtbank in Nederland zo’n apostillestempel zetten.

Is het land waar u de vertaling nodig hebt niet aangesloten bij dat verdrag, dan is een volledige legalisatieprocedure noodzakelijk. De rechtbank waar de beëdigd vertaler is geregistreerd verifieert en bekrachtigt de handtekening van de vertaler, waarna het Nederlandse ministerie van Justitie en het ministerie van Buitenlandse Zaken aan zet zijn. Vervolgens is het aan de ambassade of het consulaat van het land waarvoor de beëdigde vertaling bestemd is om het document te legaliseren.