Over mij

Wie ben ik?

Ik ben mr. Jasper Kok; als zzp’er verzorg ik onder de bedrijfsnaam Lingua Iusta Translations uw algemene en juridische vertalingen van het Engels en het Spaans naar het Nederlands en omgekeerd. Hebt u een vertaling nodig voor een ander type tekst of een andere talencombinatie? Neemt u dan contact op voor de mogelijkheden.

Waarom Lingua Iusta Translations?

“Lingua” betekent “taal” in het Latijn, en “Iusta”, met een hoofdletter i – het Latijn maakte geen onderscheid tussen de i en de j -, heeft meerdere betekenissen: correct, juist, maar ook rechtmatig, juridisch.
Tijdens mijn studie rechten in Nijmegen heb ik een half jaar in Sheffield (GB) gestudeerd, en daar realiseerde ik mij pas goed dat naast het recht ook talen mij enorm boeien. Daarom ben ik na mijn afstuderen in Europees Recht, in Nijmegen Spaans gaan studeren, met een specialisatie in vertalen. In de naam Lingua Iusta Translations komt dit allemaal samen.
Door de combinatie van mijn academische opleidingen en vijftien jaar vertaalervaring kunt u er zeker van zijn dat uw tekst, of het nu om een beëdigde vertaling gaat of niet, zowel inhoudelijk als taalkundig in orde is.

Tolken of vertalen?

Er ontstaat soms verwarring omdat het woord ‘vertalen’ ook wel wordt gebruikt als het over tolken gaat. Het woord ‘vertalen’ wordt dan in algemene zin gebruikt, in de betekenis zoals die ook in Van Dale staat: ‘in een andere taal overzetten’.
Toch is dit niet helemaal correct. Tolken is het gesproken woord mondeling weergeven in een andere taal. Vertalen is een geschreven tekst schriftelijk overbrengen in een andere taal.
Simpel gezegd: een vertaler schrijft en een tolk spreekt. Tolk en vertaler zijn daarom twee verschillende beroepen, ook al hebben ze wel overeenkomsten. Veel professionals doen beide en noemen zich dan tolk/vertaler. Maar het is niet per definitie zo dat wie tolkt ook vertaler is, of omgekeerd. Aangezien ik alleen vertaler ben, werk ik uitsluitend met geschreven teksten.